Termowizja pompowni - ELEKO - badania termowizyjne, pomiary elektryczne, Poznań, pomiary natężenia oświetlenia, pomiary okresowe, termowizja
facebook

Termowizja pompowni

Dla naszego klienta przy pomocy kamery termowizyjnej skontrolowaliśmy pracę pomp obiegowych wody chłodzącej wykorzystywanej w systemach wentylacyjnych. W badanej konfiguracji istnieją cztery pompy o tych samych parametrach podłączone do kolektora, z którego woda wypychana jest na wysokość około 25m. Urządzenia pracują równolegle a ich moc dobrana została w taki sposób, że w krytycznych momentach (podczas wysokich temperatur) konieczna jest praca wszystkich urządzeń.

Badanie termowizyjne wykonane zostało podczas wysokich temperatur zewnętrznych (około 30 stopni w skali Celsjusza), czyli w momencie kiedy wszystkie urządzenia pracowały na najwyższych obrotach. Na poniższych termogramach przedstawiono wyniki poszczególnych pomiarów termowizyjnych.

Termowizja - pompa numer 1

Termogram pompy

Termowizja - pompa numer 2

Termogram pompy
Termogram pompy

Termowizja - pompa numer 3

Termogram pompy

Termowizja - pompa numer 4

Termogram pompy

Jak widać na powyższych termogramach najwyższe temperatury wskazuje pompa numer 2. Temperatura w okolicy korpusu, w miejscu gdzie zamontowane jest łożysko wskazuje na stan anomalny. Temperatura ta przekracza 100 stopni Celsjusza. Pomiar termowizyjny wykazał, że łożysko jest już zużyte i nie zachowuje swoich parametrów. Należy je więc wymienić. Temperatury wydzielane przez pozostałe łożyska mieszczą się w granicach normy, chociaż w przypadku pomp trzeciej i czwartej zużycie całkowite nastąpi znacznie prędzej niż w przypadku pompy P1, która na termogramie wykazuje najniższe temeratury.

Pomiary termowizyjne wykazały, że w przypadku pompy P2 należy w trybie pilnym zaplanować przegląd urządzenia uwzględniający wymianę wadliwie pracującego łożyska. Ze względu na podwyższone temperatury kolejne pomiary należy wykonać najpóźniej po 4 miesiącach eksploatacji w celu sprawdzenia zużycia łożysk w kolejnych urządzeniach.

Po wymianie łożyska w pompie numer 2 celu sprawdzenia poprawności jego montażu, należy ponowić badanie. Metoda termowizyjna pozwoli ocenić czy łożysko w urządzeniu zostało zamontowane prawidłowo.

Wyniki badań zostały udokumentowane w formie protokołu z termowizji i przekazane klientowi w formie papierowej oraz elektronicznej.


© Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Intelis Media