Wyszukiwanie usterek instalacji CO przy pomocy kamery termowizyjnej - ELEKO - badania termowizyjne, pomiary elektryczne, Poznań, pomiary natężenia oświetlenia, pomiary okresowe, termowizja
facebook

Wyszukiwanie usterek instalacji CO przy pomocy kamery termowizyjnej

W nowo powstałym budynku mieszkalnym (dom szeregowy) wykonano próbę kotła instalacji centralnego ogrzewania. Niepokojącym okazał się fakt, że przy "skręconych" wszystkich grzejnikach, kiedy woda w instalacji nie powinna płynąć do kotła rurą powrotną powracała woda o wysokiej temperaturze. Padło podejrzenie nieprawidłowo wykonanej instalacji. Właściciel budynku zlecił nam kontrolę tej instalacji metodą termowizyjną.

Badania termowizyjne wykonane wykonane zostały w chłodnym dniu, kiedy temperatura w pomieszczeniu wynosiła około 11 stopni. Przed badaniami przy zamkniętych zaworach wszystkich załączono kocioł, aby woda w instalacji była ciepła. Takie działania pozwolą na na wykrycie miejsca, w którym rura zasilająca połączona jest z rurą powrotną. Wynik badań przedstawiono na poniższych termogramach.

Termogram
Termogram
Termogram

Kontrola instalacji w comu wykazała, że w miejscu, w którym na termogramie widzimy kolor czerwony mamy węzeł. W miescu tym wykuto część posadzki co potwierdziło przypuszczenia. W miejscu tym znajdował się mostem spinający rurę zasilającą z powrotną. Pozostawenie takiego stanu spowodowało by, że woda grzewcza wracała by od razu do kotła a grzejniki nie miały by odpowiedniego obiegu. Centralne ogrzewanie nie działało by więc prawidłowo.

W tym przypadku wykonanie badań termowizyjnych pozwoliło zaoszczędzić przyszłemu lokatorowi nerwów, zdrowia oraz pieniędzy koniecznych do naprawy usterki w przyszłości. Wyniki badań zostały udokumentowane w formie protokołu z termowizji i przekazane klientowi w formie elektronicznej.


© Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Intelis Media