Natężenie oświetlenia - wymagania norm - ELEKO - badania termowizyjne, pomiary elektryczne, Poznań, pomiary natężenia oświetlenia, pomiary okresowe, termowizja
facebook

Natężenie oświetlenia - wymagania norm

Aktualnie obowiązującą normą dotyczącą oświetlenia jest norma PN-EN 12464-1 "Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy".

W normie tej przyjęto, że wymagane natężenie oświetlenia w celu dostrzeżenia rysów ludzkiej twarzy w normalnych warunkach oświetleniowych, powinno być nie mniejsze niż 20 lx i jest to najmniejsze natężenie oświetlenia wymieniane przez normę. W typowych pracach biurowych, takich jak: pisanie ręczne, pisanie na maszynie, czytanie, obsługiwanie klawiatury wymagane jest natężenie oświetlenia 500 lx, dla prac precyzyjnych przewyższa 1000 lx. W słoneczny letni dzień natężenie oświetlenia w miejscach niezacienionych osiąga wartość 100000 lx.

Przykładowe wymagania natężenia pomieszczenia (wybrane):

Lp. Rodzaj wnętrza, zadania lub czynności Wymagane natężenie
1  Strefy komunikacji, korytarze 100 lx
2  Schody (w tym ruchome) 150 lx
3  Stołówki, spiżarnie 200 lx
4  Szatnie, umywalnie, łazienki, toalety 200 lx
5  Pokoje opieki medycznej 500 lx
6  Pomieszczenia z urządzeniami technicznymi, rozdzielczymi 200 lx
7  Tablice rozdzielcze 500lx
8  Magazyny 100 lx
9  Strefy pakowania i wysyłki 300 lx
10  Ogólne prace mechaniczne 300 lx
11  Prace fryzjerskie 500 lx
12  Wyrób biżuterii 1000 lx
13  Praca przy komputerze 500 lx
14  Archiwa dokumentów 200 lx
15  Kreślenie techniczne (biura projektowe) 750 lx
16  Salki konferencyjne 500 lx
17  Sklepy - strefa sprzedaży 300 lx
18  Sklepy - strefa kasy, pakowanie 500 lx
19  Czytelnie 500 lx
20  Strefy parkowania samochodów 75 lx
21  Przedszkola, żłobki 300 lx
22  Szkoły - sale lekcyjne 300 lx
23  Szkoły - tablice, sale wykładowe 500 lx
24  Zadaszone perony i przejścia dla podróżnych 50 lx

Zaleca się, aby pomiary natężenia oświetlenia wykonywane były nie rzadziej niż raz na dwa lata oraz za każdym razem gdy zmienił się układ pomieszczenia (np. przestawione zostały meble, biurka itp) lub zmieniło się przeznaczenie pomieszczenia.


© Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Intelis Media