Częstotliwość wykonywania pomiarów elektrycznych - ELEKO - badania termowizyjne, pomiary elektryczne, Poznań, pomiary natężenia oświetlenia, pomiary okresowe, termowizja
facebook

Częstotliwość wykonywania pomiarów elektrycznych - wymagania

Poniższa tabela przedstawia częstotliwość z jaką należy wykonywać okresowe pomiary elektryczne dla różnego rodzaju obiektów.

Lp.Rodzaj pomieszczeniaOkres czasu pomiędzy sprawdzeniami
Rezystancja izolacjiSkuteczność ochrony
przeciwporażeniowej
1 O wyziewach żrących Nie rzadziej niż
co 1 rok
Nie rzadziej niż
co 1 rok
2 Zagrożone wybuchem Nie rzadziej niż
co 1 rok
Nie rzadziej niż
co 1 rok
3 Otwarta przestrzeń Nie rzadziej niż
co 5 lat
Nie rzadziej niż
co 1 rok
4 Bardzo wilgotne o wilg. Ok. 100% i przejściowo
 wilgotne (75 do 100%)
Nie rzadziej niż
co 5 lat
Nie rzadziej niż
co 1 rok
5 Gorące (o temperaturze powietrza ponad 35 C) Nie rzadziej niż
co 5 lat
Nie rzadziej niż
co 1 rok
6 Zagrożone pożarem Nie rzadziej niż
co 1 rok
Nie rzadziej niż
co 5 lat
7 Stwarzające zagrożenie dla ludzi (ZL I, ZLII i ZL III) Nie rzadziej niż
co 1 rok
Nie rzadziej niż
co 5 lat
8 Zapylone Nie rzadziej niż
co 5 lat
Nie rzadziej niż
co 5 lat
9 Pozostałe nie wymienione w p.1-8 Nie rzadziej niż
co 5 lat
Nie rzadziej niż
co 5 lat

ZL I - budynki użyteczności publicznej lub ich części, w których mogą przebywać ludzie w grupach ponad 50 osób,
ZL II - budynki lub ich części przeznaczone do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,
ZL III - szkoły, budynki biurowe, domy studenckie, internaty, hotele, ośrodki zdrowia, otwarte przychodnie lekarskie, sanatoria, lokale handlowo-usługowe, w których może przebywać do 50 osób, koszary, pomieszczenia ETO, zakłady karne i inne podobne.

Pomiary uziemień oraz instalacji odgromowych w obiektach zagrożonych wybuchem należy wykonywać nie rzadziej niż co 1 rok, natomiast dla pozostałych obiektów nie rzadziej niż co 5 lat.


© Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Intelis Media