Akty prawne dotyczące badania instalacji elektrycznych - ELEKO - badania termowizyjne, pomiary elektryczne, Poznań, pomiary natężenia oświetlenia, pomiary okresowe, termowizja
facebook

Akty prawne dotyczące badania instalacji elektrycznych

Aktualnie obowiązującym aktem prawnym wprowadzającym wymóg przeprowadzania badań okresowych w odstępach nie dłuższych niż 5-letnich jest Ustawa “Prawo Budowlane” [Ustawa z 7.07.1994r. Prawo Budowlane. Dz.U. z 1994r., Nr 89, poz 414].

Racjonalne wymagania dotyczące czasookresów badań eksploatacyjnych urządzeń i instalacji elektrycznych określają “Wytyczne wykonywania badań okresowych” opracowane przez COBR “Elektromontaż” w 1999r. czytaj więcej»

Wiążącym jest także Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.1999 nr.80 poz.912).


© Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Intelis Media