ELEKO - badania termowizyjne, pomiary elektryczne, Poznań, pomiary natężenia oświetlenia, pomiary okresowe, termowizja
facebook
Pomiary elektryczne

Pomiary elektryczne

Co oferujemy ?

Oferujemy wykonie kompleksowych pomiarów elektrycznych we wszelkiego rodzaju obiektach budowlanych. Posiadamy odpowiedni sprzęt oraz uprawnienia i kwalifikacje do profesjonalnego wykonania usługi zarówno okresowych jak i odbiorczych pomiarów elektrycznych.

Wykonujemy wszystkie wymagane prawem pomiary elektryczne, w tym:

  • Ochrona przeciwporażeniowa
  • Rezystancja izolacji
  • Pomiary wyłączników różnicowo-prądowych
  • Pomiary instalacji odgromowej
  • Badanie elektronarzędzi

Wykonujemy pomiary elektryczne na wszystkich rodzajach instalacji elektrycznych. Pomiary wykoujemy terminowo i profesjonalnie. Nawiązując z nami współpracę przestajesz martwić się o obowiązek terminowego wykonywania pomiarów i badań instalacji. To my zadbamy o to aby terminy były dotrzymane a instalacja była sprawna i gotowa do eksploatacji.

W ramach usługi pomiarów elektrycznych wykonujemy kompleksową dokumentację z przeprowadzonych prac w formie protokołów oraz weryfikujemy otrzymane podczas pomiarów wyniki z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami.

Pomiary elektryczne - po co to robić?

Badania i pomiary instalacji elektrycznych oraz zasilanych przez nie urządzeń elektrycznych odgrywają bardzo ważną rolę dla oceny ich stanu technicznego pod względem niezawodności eksploatacji i bezpieczeństwa użytkowania. Tylko w ten sposób można zapewnić prawidłową pracę systemu w dłuższym okresie czasu.

Wszystkie urządzenia, również instalacje elektryczne zużywają się. Pomiary elektryczne pozwalają sprawdzić czy instalacja jest bezpieczna zarówno pod względem bezpiecznej eksploatacji jak i pod względem bezpieczeństwa pożarowego.

Obecnie są one wymagane na mocy przepisów prawnych (Ustawa Prawo Budowlane oraz Prawo Energetyczne).

Dokumentacja z pomiarów elektrycznych

Do wykonanych przez nasz zespół pomiarów elektrycznych wykonujemy szczegółową dokumentację w postaci raportów/protokołów. Protokół dostarczany jest w formie papierowej (możliwa dowolna ilość kopii) i/lub elektronicznej w postaci plików PDF.

Protokół zawiera opis miejsca oraz warunków pomiarowych zgodnie z wymogami przepisów, zestawinie badanych instalacji i urządzeń wraz z wynikami pomiarów. Otrzymane pomiary porównane są z wymaganiami norm i obowiązujących przepisów oraz wystawiona jest ocena wyniku pomiaru. Dodatkowo w protokole określony jest termin wykonania kolejnych badań oraz zalecenia pokontrolne dotyczące instalacji elektrycznej.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pozostałą naszą ofertą.


© Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Intelis Media