ELEKO - badania termowizyjne, pomiary elektryczne, Poznań, pomiary natężenia oświetlenia, pomiary okresowe, termowizja
facebook
Natężenie oświetlenia

Natężenie oświetlenia

Co oferujemy ?

Oferujemy wykonie kompleksowych pomiarów natężenia oświetlenia. Posiadamy odpowiedni sprzęt oraz uprawnienia do profesjonalnego wykonania usługi pomiarów natężenia określenia w zakresie:

  • Oświetlenia ogólnego
  • Oświetlenia stanowisk pracy
  • Oświetlenia awaryjnego
  • Oświetlenia ewakuacyjnego

W ramach usługi pomiarów oświetlenia wykonujemy kompleksową dokumentację z przeprowadzonych prac w formie protokołów oraz weryfikujemy otrzymane podczas pomiarów wyniki z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami.

O oświetleniu

Prawidłowe oświetlenie w miejscu pracy to jeden z ważniejszych elementów wpływających na komfort pracy, samopoczucie i bezpieczeństwo ludzi przebywających w danym pomieszczeniu.

Aby sprawnie i dokładnie wykonywać zadania wzrokowe, zalecane jest zapewnienie wystarczającego i odpowiedniego oświetlenia. Może ono być zapewnione przez światło dzienne, sztuczne, lub ich kombinację.

Wymagany stopień widzialności i wygody widzenia w miejscach pracy wynikają z rodzaju i czasu trwania czynności. Aktualne wymagania opisuje norma PN-EN 12464-1:2004

Zadbaj o swoje oczy oraz oczy Twoich pracowników.

Pomiary natężenia oświetlenia pozwalają sprawdzić czy oświetlenie jest wystarczające zarówno w całych pomieszczeniach jak i bezpośrednio na stanowiskach pracy.

Dokumentacja z pomiarów natężenia oświetlenia

Do wykonanych przez nasz zespół pomiarów natężenia oświetlenia wykonujemy szczegółową dokumentację w postaci raportów/protokołów. Protokół dostarczany jest w formie papierowej (możliwa dowolna ilość kopii) i/lub elektronicznej w postaci plików PDF.

Protokół zawiera opis miejsca oraz warunków pomiarowych, zestawinie badanych pomieszczeń oraz stanowisk pracy wraz z wynikami pomiarów. Otrzymane pomiary porównane są z wymaganiami norm oraz wystawiona jest ocena wyniku.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pozostałą naszą ofertą.


© Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Intelis Media